530 420 725Teren działania - cała Polska
header image

Leasing finansowy i jego charakter podatkowy

Leasing finansowy i jego charakter podatkowy

by admin Grudzień 19, 2018 Brak komentarzy
News and Rumors

Popularność leasingu finansowego?

Wśród rodzajów leasingu drugą, co do popularności formą, jest leasing finansowy. Na czym polega? Czas umowy leasingu finansowego zwykle wypełnia gospodarczą używalność środka – finansujący otrzymuje pełen zwrot nakładów na zakup przedmiotu wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi. Jednak, w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, odpisów amortyzujących dokonuje leasingobiorca (przedmiot jest zaliczany do majątku leasingobiorcy).

Wśród rodzajów leasingu drugą, co do popularności formą, jest leasing finansowy. Na czym polega? Czas umowy leasingu finansowego zwykle wypełnia gospodarczą używalność środka – finansujący otrzymuje pełen zwrot nakładów na zakup przedmiotu wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi. Jednak, w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, odpisów amortyzujących dokonuje leasingobiorca (przedmiot jest zaliczany do majątku leasingobiorcy).

Korzyści  leasingu finansowego, a księgowanie

Leasing finansowy zapewnia swobodę w ustalaniu czasu trwania umowy oraz wartości końcowej przedmiotu leasingu. Korzyści:
·        podatkowe – amortyzacja oraz odsetki (stanowią koszt uzyskania przychodu),
·        leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego po cenie zakupu, ustalonej przy zawieraniu umowy leasingu i obowiązującej na koniec okresu leasingu,
·        źródło finansowania średnio- i długoterminowych inwestycji,
·        finansowanie do 100% środka trwałego,
·        poprawa płynności finansowej,
·        raty leasingowe dopasowane do wymagań budżetowych

Trzeba pamiętać, że  w  leasingu finansowym następuje przeniesienie na korzystającego ryzyka oraz korzyści wynikających z podpisanej umowy leasingu. Prawo bilansowe wymaga, by korzystający z leasingu finansowego stosował się do następujących zasad:
·        wartość przedmiotu leasingu powinna zostać ujęta u korzystającego w majątku trwałym  jako środek trwały
·        wobec leasingodawcy powyższą operację należy ująć jako zobowiązanie, podzielone na części długo oraz krótkoterminową (do 12 miesięcy).
·        ustalona w momencie rozpoczęcia umowy wartość przedmiotu leasingu równa jest wartości rynkowej
·         odpisy amortyzacyjne powinny być dokonywane według zasad przyjętych dla własnych środków trwałych
·        opłaty leasingowe podzielone muszą zostać na część odsetkową i kapitałową – przedstawione w postaci harmonogramu
·        część odsetkowa raty ujmowana jest w kosztach finansowych

Alternatywa dla leasingu

Wybierając rodzaj leasingu  trzeba wziąć pod uwagę specyfikę firmy, jej prowadzoną działalność. Leasing finansowy cieszy się popularnością wśród przedsiębiorców nie będących płatnikami VAT – pozwala na doliczenie stawki VAT w takiej samej wysokości, jaką obłożony jest przedmiot. Dla przywiązanych do własności ma też znaczenie, że w  leasingu finansowym: wykup praktycznie nie istnieje. Wraz z zapłatą ostatniej raty przedmiot automatycznie staje się własnością leasingobiorcy.

Idealnym sposobem na uniknięcie wyższej raty miesięcznej, jak również pozbycie się wstępnej opłaty jest wynajem długoterminowy, który znajdziemy m.in na stronach bcarfull.pl

Zaletami najmu długoterminowego względem leasingu na pewno jest fakt niższych rat, jak również brak wpłaty wstępnej, co de facto przy zerowych kosztach własnych pozwala się cieszyć eksploatacją nowego auta w firmie.

Leave comments

Your email address will not be published.*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>